دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

فراخوان نشست اروپا – خاورمیانه (MEEF)

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی   ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

اولین نشست همکاری های علمی میان معاون و مدیران حوزه بین الملل دانشگاه با مشاورین اقتصادی و فرهنگی سفارت کشور هلند برگزار شد.

پیرو برنامه آمایش بین المللی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشستی روز سه شنبه مورخ بیست شهریور ماه سال جاری به منظور توسعه امور دانشگاهی میان این دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز علمی و تخصصی کشور هلند و با حضور آقای تکو وسترهوس و خانم میشل دآمن مشاورین اقتصادی و فرهنگی سفارت هلند در جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

اطلاعیه بانک مرکزی درخصوص پرداخت ارز

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی می رساند کلیه پرداخت های این معاونت جهت عزیمت به خارج از کشور به صورت ریالی بوده ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

دومین همایش پیشگیری از خودکشی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

کارگاه تغذیه و درمان های طبیعی در مراقبت تسکینی

..

ادامه...