دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


submenu submenu submenu
submenu submenu submenu
submenu submenu submenu

submenu submenu submenu
submenu submenu submenu
submenu submenu submenu

Contact Us

 | Post date: 2017/05/22 | 

If you would like further information about international campus and Office of Vice chancellor for International Affairs, please do not hesitate to contact us .

Postal Address : Office of Vice chancellor for International Affairs, Iran University of Medical Sciences, Hemmat Highway, Tehran, Iran

Post code : 14496-14535

Telephone : +98 (21) 8670 2030

Fax :+98 (21) 88622692

Email : ivco@iums.ac.ir

Contact hours : Saturday – Wednesday: 8:30 A.M. – 2:30 P.M. (LMT), 4:30 A.M. – 10:30 A.M. GMT


View: 168 Time(s)   |   Print: 9 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)