دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فعالیت های علمی بین المللی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

امور اداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

وظایف واحد اداری عبارتند از:

- پیگیری برانجام امورتدارکاتی واحد به دستورمقام مافوق

- مراقبت درانجام سریع ثبت و توزیع و تحریر نامه های وارده و صادره

- کنترل حضور و غیاب کارکنان

- انجام امورپرسنلی کارکنان و صدور ابلاغ مرخصی، ماموریت و ترفیع

- مراقبت درحسن اجرای تعمیرات ساختمانهای واحد مربوطه

- نظارت و تامین آب، برق و تلفن و برودت گرما و انتظامات

- پیگیری درخواستهای اطلاعاتی و آماری مسئولین

- نظارت برحسن اجرای مقررات و آیین نامه های اداری در محل کار

- شرکت درجلسات اداری و رفاهی مربوط به کارکنان

- پیگیری و هماهنگی درارتقاء سطح علمی کارکنان و اعلام اسامی پرسنل جهت شرکت درکلاسهای آموزشی مربوطه

- نظارت و کنترل برتعمیرات اموال تا حصول نتیجه طبق دستورمافوق


کارکنان واحد:

جناب آقای مهندس  طبری

مسئول امور اداری معاونت ببن الملل

تلفن: 86702045


دفعات مشاهده: 1233 بار   |   دفعات چاپ: 145 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر