دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

امور اداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

وظایف واحد اداری عبارتند از:

- پیگیری برانجام امورتدارکاتی واحد به دستورمقام مافوق

- مراقبت درانجام سریع ثبت و توزیع و تحریر نامه های وارده و صادره

- کنترل حضور و غیاب کارکنان

- انجام امورپرسنلی کارکنان و صدور ابلاغ مرخصی، ماموریت و ترفیع

- مراقبت درحسن اجرای تعمیرات ساختمانهای واحد مربوطه

- نظارت و تامین آب، برق و تلفن و برودت گرما و انتظامات

- پیگیری درخواستهای اطلاعاتی و آماری مسئولین

- نظارت برحسن اجرای مقررات و آیین نامه های اداری در محل کار

- شرکت درجلسات اداری و رفاهی مربوط به کارکنان

- پیگیری و هماهنگی درارتقاء سطح علمی کارکنان و اعلام اسامی پرسنل جهت شرکت درکلاسهای آموزشی مربوطه

- نظارت و کنترل برتعمیرات اموال تا حصول نتیجه طبق دستورمافوق


کارکنان واحد:

جناب آقای مهندس  طبری

مسئول امور اداری معاونت ببن الملل

تلفن: 86702045


دفعات مشاهده: 374 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر