دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

تشریفات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

وظایف واحد تشریفات عبارتند از:
 

  • هماهنگی امور کنسولی دانشگاه با نهادهای ذیربط
  • هماهنگی و انجام فعالیت های مرتبط با اخذ ویزای دانشجویان خارجی از جمله صدور روادید ورود به کشور، تایید صلاحیت های عمومی و مجوز خروج و مراجعت
  • هماهنگی برای اخذ ویزای مدعوین خارجی دانشگاه از مراجع ذیصلاح
  • هماهنگی جهت استقبال از دانشجویان بین الملل و مدعوین خارجی به هنگام ورود
  • برنامه ریزی به منظور حسن برگزاری امور تشریفات مدعوین خارجی
  • هماهنگی به منظور انجام بازدیدهای مدعوین خارجی از واحدهای تابعه دانشگاه


دفعات مشاهده: 1282 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر