دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

تشریفات وامور کنسولی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

دفتر تشریفات و امور کنسولی

تشریفات، هماهنگ با آداب و رسوم و زائیده شرایط زندگی هر مرز و بومی است. در دنیای امروز برقراری ارتباط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی منوط به رعایت اصول و آیین تشریفات می باشد. تشریفات، نه تجمل گرایی و تجمل پرستی، بلکه به معنای نظم دهی و نظم بخشی در یک سازمان با پیروی از الگوهای منسجم و منطبق با اصول اولیه ارتباطات اجتماعی و رعایت قوانین رفتاری خاص می باشد که توسط نمایندگان یک کشور و نظام های فرهنگی و سیاسی مورد توجه و قابل اجرا می باشد.

رعایت مهارت های رفتاری و  اجتماعی در سطوح مختلف دیپلماتیک برای یک کشور در قرن بیست و یکم، یکی از واجبات ارتباطات نظام اجتماعی و فرهنگی هر کشور محسوب می گردد و در این راستا میزبان، فرهنگ رفتاری کشور خود را به مهمان ارائه می نماید. در محیط دانشگاهی هم این امر بسیار مشهود و یکی از ارکان معرفی کشور و دانشگاه و اساتید آن دانشگاه قلمداد می گردد.

فعالیت ها:

  • هماهنگی با مراجع ذیربط و انجام کلیه فرآیند اخذ روادید برای دانشجویان بین الملل
  • هماهنگی با مراجع ذیربط و انجام کلیه فرآیند اخذ روادید برای مدعوین خارجی دانشگاه
  • نظارت بر حسن انجام امور تشریفات مدعوین خارجی
  • هماهنگی های لازم برای حضور مدعوین خارجی درواحدهای تابعه دانشگاه
  • هماهنگی های لازم با دانشکده ها، بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی و مهیا سازی محیط های مطلوب برای میزبانی از مهمانان
  • همراهی مهمانان خارجی جهت تهیه گزارشات مربوطه
  • تهیه گزارشات از عقد قراردادها و تفاهم نامه ها به منظور انعکاس بین الملل آنها

دفعات مشاهده: 644 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر