دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش مبالغ شهریه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 2 | تعداد کل بازدید های مطالب: 996 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ -

جدول شهریه آموزشی سال تحصیلی 1397-1396

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ -

شهریه علی الحساب دانشجویان پردیس بین الملل در سال تحصیلی97-96

شهریه علی الحساب دانشجویان پردیس بین الملل در سال تحصیلی97-96