دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش مبالغ شهریه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 2 | تعداد کل بازدید های مطالب: 449 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: جدول شهریه آموزشی سال تحصیلی 1397-1396 - ۱۳۹۶/۶/۸ -
:: شهریه علی الحساب دانشجویان پردیس بین الملل در سال تحصیلی97-96 - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -