دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 478 | تعداد کل بازدید های مطالب: 39,204 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۲ -

بازدید سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه از دانشکده پزشکی پیام پردیس بین الملل

img_yw_news
جمعه ۶ دی ۱۳۹۲ -

تمدید مهلت ثبت نام بیمه مکمل درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران تا تاریخ 11دیماه 92 تمدید شد.

img_yw_news
پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۲ -

کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه می توانند کارت شناسایی خود را دریافت نمایند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۲ -

دکتر محمـد صادق قاسمی به عنوان سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه منصوب شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ -

سرپرست معاونت آموزش ، معاونت دانشجویی فرهنگی ، معاونت بین الملل و معاونت درمان دانشگاه منصوب شدند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ -

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت ، روز دوشنبه 92/9/25 از ساعت 10 تا 12 در سالن همایشهای رازی برگزار میگردد.

img_yw_news
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ -

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه روز دوشنبه 92/9/25

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه روز دوشنبه 92/9/25

img_yw_news
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ -

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه روز دوشنبه 92/9/25

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه روز دوشنبه 92/9/25

img_yw_news
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ -

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه روز دوشنبه 92/9/25

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه روز دوشنبه 92/9/25

img_yw_news
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ -

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه روز دوشنبه 92/9/25

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه روز دوشنبه 92/9/25

img_yw_news
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ -

gdjgjg

gfjgjg

img_yw_news
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ -

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه روز دوشنبه 92/9/25

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه روز دوشنبه 92/9/25

img_yw_news
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ -

اخبار معاونت

img_yw_news
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ -

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه روز دوشنبه 92/9/25

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت ، روز دوشنبه 92/9/25 از ساعت 10 تا 12 در سالن همایشهای رازی برگزار میگردد.

img_yw_news
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ -

ghjgfgfjgj

jgfjgfjgjgj

img_yw_news
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ -

gjgjgfj

gggghfmh

img_yw_news
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ -

,j,kjgk,jg

,kjg,jg,j

img_yw_news
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ -

,j,j,

jj,j,

img_yw_news
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ -

jhj

hjhjh

img_yw_news
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ -

hjhg

jhjh

img_yw_news
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ -

jhjhgj

jhgjhhjhgj

img_yw_news
پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲ -

دعوت از اساتید خارجی

بذبی اتتتیا لبتافبقتتتافتلای

img_yw_news
پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲ -

معارفه ریاست معاونت

لالف تبتفب افافیا ا یافافتبتفلتال

img_yw_news
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ -

روز پزشک مبارک باد

img_yw_news
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ -

روز پزشک مبارکباد

img_yw_news
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ -

روز پزشک مبارکباد

img_yw_news
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ -

روز پزشک مبارکباد

img_yw_news
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ -

روز پزشک مبارکباد

صفحه 10 از 10    
10
بعدی
آخرین