معاونت بین الملل- اخبار و رویدادها
اطلاعیه دانشجویان پردیس بین الملل اطلاعیه دانشجویان پردیس بین الملل

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | 
قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در پردیس بین الملل:
آن دسته از دانشجویانی که تاکنون نسب به تسویه حساب شهریه سال تحصیلی 96-95 و دارای بدهی ازسالهای قبل میباشند، اعلام می گردد تا نسبت به تسویه شهریه سال تحصیلی خود تا پایان روز 25/5/96 اقدام نمایند. در غیر اینصورت عواقب ناشی از عدم پرداخت برعهده دانشجو بوده و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بین الملل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=120.30120.53330.fa
برگشت به اصل مطلب