معاونت بین الملل- اخبار و رویدادها
جدول شهریه آموزشی سال تحصیلی 1397-1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۸ | 
 
                           جدول شهریه آموزشی سال تحصیلی 1397-1396
ردیف مقطع تحصیلی شهریه پیشنهادی سال 97-96 شهریه علی الحساب نیمسال اول تحصیلی 96 قابل پرداخت از تاریخ 96/6/15 تسویه کامل شهریه سال تحصیلی 97-96 تا پایان روز 30 دیماه 96
1 دکتری عمومی                                                     220,775,000                                                         110,387,500                                                               110,387,500
2 دکترای تخصصی PHD                                                       196,000,000                                                              98,000,000                                                                   98,000,000
3 کارشناسی ارشد(M.S.C)                                                     142,240,000                                                             71,120,000                                                                   71,120,000
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بین الملل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=120.30120.54199.fa
برگشت به اصل مطلب