معاونت بین الملل- اخبار و رویدادها
اطلاعیه برنامه کلاسی نیمسال اول 97-96 دانشجویان پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
برنامه کلاسی نیمسال اول 97-96  به شرح زیر است:
دانشجویان پزشکی ورودی مهر 1394 
                                                                                                                                                                                                                              
روز نام درس ساعت کلاس نظری  عملی گروه الف عملی گروه ب
شنبه تاریخ امامت 10-8
یکشنبه ایمونولوژی 12-8 14:30-13 16-14:30
دوشنبه پاتولوژی 12-8 14:30-13 16-14:30
چهارشنبه انگل شناسی 12-8 14:30-13 16-14:30
 

 
دانشجویان پزشکی  ورودی مهر   95
روز
شنبه آناتومی سرو گردن  نظری   11-8 عملی گروه الف  12:30-11
عملی گروه ب   15-13:30
یکشنبه اندیشه اسلامی 2    10-8 ژنتیک 
12-10
جنین شناسی
15-13
دوشنبه تربیت بدنی  خواهران گروه 51   10-8
 
تربیت بدنی خواهران       گروه 52      12-10 
گروه53      12-10
 
فرهنگ و تمدن اسلامی
15-13
سه شنبه زبان تخصصی 2
گروه 51   11-8
زبان تخصصی 2
 گروه 52     11-8
تربیت بدنی برادران
گروه 54   15-13
چهارشنبه فیزیولوژی 1
12-8
 
 
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بین الملل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=120.30120.54363.fa
برگشت به اصل مطلب