معاونت بین الملل- معرفی معاون
معرفی معاون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 


دکتر محمد صادق قاسمی

معاون بین الملل و رئیس پردیس بین الملل

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکترای تخصصی بیومکانیک توانبخشی (انگلستان)

فوق لیسانس مهندسی پزشکی (انگلستان)

لیسانس مهندسی پزشکی (انگلستان)

پست الکترونیک : ivco@iums.ac.ir

تلفن: 86702030

فکس: 88622692

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بین الملل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=120.8466.49419.fa
برگشت به اصل مطلب