معاونت بین الملل- معرفی معاون
معرفی معاون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 


دکتر مهدی مقتدایی

سرپرست معاونت بین الملل و پردیس بین الملل

متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو

پست الکترونیک : ivcoiums.ac.ir

Dr. Mehdi Moghtadaei M.D
Associated Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Knee Surgery

تلفن: 86702030

فکس: 88622692

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بین الملل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=120.8466.49419.fa
برگشت به اصل مطلب