دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فعالیت های علمی بین المللی
  • دسترسی سریع


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

فرم همکاری اساتید خارج از کشور با دانشگاه


کد رهگیرى این فرم: P443-F442-U0-N353588          
[ چاپ فرم ]

این فرم جهت جلب همکاری اساتید ایرانی ساکن خارج از کشور با دانشگاه علوم پزشکی ایران طراحی گردیده است، خواهشمند است در صورت تمایل به همکاری با این دانشگاه در حوزه های آموزشی، پژوهشی و درمانی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

نام
نام خانوادگی
کشور محل اقامت
سازمان متبوع
تخصص
رتبه علمی
هیات علمی رابط از گروه/مرکز تحقیقات دانشگاه جهت پیگیری امور
پست الکترونیک
زمینه های پژوهشی مورد علاقه
خواهشمند است زمینه های همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ایران را شرح دهید.