دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فعالیت های علمی بین المللی
  • دسترسی سریع


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 2528362
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 101500
بازدیدهای روز جاری: 101500
کاربران حاضر در پایگاه: 0

همایش ها

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

آیین نامه اجرایی گردهمایی های علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقدمه:
قریب سه دهه است که گردهمایی های علمی دانشگاه در غالب کنفرانس ها، کنگره ها، سمپوزیوم ها، همایش ها در بالاترین سطوح ملی و بین المللی با اثر گذاری فراوان و ارائه آخرین اطلاعات و دستاوردها و تحولات پیش رو علمی برگزار گردیده است و لزوم برگزاری کنگره ها با هدف ارتقاء ارزشیابی دانشگاه و ارتقاء همکاری های بین المللی و منطقه ای و انتفاع علمی تخصصی گروه های آموزشی و تولید علم در دانشگاه همچنان مشهود بوده و توسط دانشکده ها و گروه های آموزشی و هیئت رییسه دانشگاه دنبال میشود.
درخواست برگزاری همایش های علمی توسط گروه های مختلف آموزشی و توسعه روابط بین دانشگاهی داخلی و خارجی مسئولین دانشگاه را بر این داشت به منظور تحقق اهداف عالی دانشگاه و یکپارچه سازی و خودگردان نمودن همایش ها با در نظر گرفتن صرفه جویی کامل و توجه به توصیه های اقتصادی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور تصمیمات جامع ذیل را توسط هیئت رییسه دانشگاه با توجه به چشم انداز و افزایش پتانسیل های اعتباری و علمی دانشگاه اتخاذ گردید.
فصل یک: تعاریف
منظور از گردهمایی دانشگاه، همایش ها و دوره های غیر مدون در سر فصل دوره های آموزشی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی میباشد که شامل کنگره ها، سمینارها، سمپوزیوم ها و کنفرانس ها خواهد بود.
دبیر همایش با توانمندی های علمی و سوابق اجرایی خود تامین هزینه های گردهمایی همایش را به صورت خودگردان و خودکفا مدیریت و اداره خواهد نمود و دانشگاه با نظارت و در اختیار قرار دادن محیط فیزیکی مناسب در مرکز همایش های محمد بن زکریای رازی که رسالت ساخت آن در دانشگاه ایجاد محیط مناسب برای برگزاری همایش های دانشگاه میباشد حامی برگزاری هر چه باشکوهتر گنگره خواهد بود.
فصل دوم: مقررات
 ماده یک: مدیریت برگزاری، نظارت، جمع آوری پیشنهادات و سیاست گذاری دقیق کنگره ها و سمینارها با توجه به سوابق اجرایی دیرینه به دو معاونت بین الملل و تحقیقات و فنآوری واگذار می گردد تا با تعامل مشترک بر غنای علمی کنگره های ملی و بین المللی دانشگاه افزوده و با تجارب و توانمندی های خود و برنامه ریزی دقیق روند پیشنهادات برگزاری همایش ها را درسال های آتی مدیریت نمایند.
 ماده دو: برگزاری دوره های آموزشی مدون دانشگاه بر عهده حوزه معاونت آموزشی دانشگاه می باشد.
ماده سه: معاون بین الملل و تحقیقات و فنآوری پس از بررسی پیشنهادات دانشکده ها، در صورت موافقت ضمن تشکیل جلسات توانمندی های علمی و اجرایی دبیر معرفی شده را ارزیابی و پس از تائید وی، حکم دبیری ایشان با امضای ریاست دانشگاه صادر خواهد شد.
ماده چهار: برگزارکنندگان و دبیر کنگره موظف به ارائه اطلاعات اولیه و تشکیل جلسات پیشرفت روند اجرا و دارا بودن برنامه بر اساس زمانبندی و تلاش وافر برای مطلوب برگزار شدن همایش ها و همکاری های بین دانشگاهی خواهند بود.
فصل سوم: امور اجرایی
ماده پنج: ضمن توجه به جلوگیری از هزینه های غیر ضروری و تداخل همایش ها با سایر همایش های دانشگاه های علوم پزشکی و انجمن های تخصصی، دبیر کنگره با تشکیل دبیرخانه متعارف با ابعاد هر کنگره، امور اجرایی را حداقل از یک سال قبل آغاز و نسبت به تهیه لیست اعضای کمیته علمی (شامل اعضاء هیئت علمی دانشگاه و سایر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور)، فراخوان، پوستر، دریافت مقالات، بررسی مقالات، امور دریافت مجوز، آماده سازی وب سایت و..... اقدام می نماید.
     تبصره یک: مسئولیت فراهم سازی کلیه تجهیزات دبیرخانه شامل: تلفن، منشی، فاکس، رایانه و پرسنل اجرایی به عهده دبیر کنگره و گروه آموزشی و پژوهشی دانشکده خواهد بود. 
     تبصره دو: معاونت بین الملل و معاونت تحقیقات و فنآوری راهنمایی های لازم را در خصوص برگزاری مناسب کنگره به دبیران ارائه و در سطوح اجرایی ملزوم  با سیاست گذاری های مشترک و مورد توافق حامی دبیر کنگره خواهند بود .
ماده شش: دعوت رسمی از مدعوین خارجی و نظارت بر حسن انتخاب مدعوین و اخذ ویزای میهمانان کنگره به عهده معاونت بین الملل دانشگاه خواهد بود و دبیر همایش نسبت به معرفی سخنران ها و مدعوین مجرب با اعتبار علمی مناسب در سطح بین المللی و نیازهای همایش اقدام خواهد نمود.
ماده هفت: محل برگزاری توسط دو معاونت بین الملل و معاونت تحقیقات و فنآوری تعیین و هماهنگ خواهد شد.
ماده هشت: گزارش پیشرفت کار و انجام نشست های تصمیم گیری کلان توسط دبیران کنگره با معاونین بین الملل و تحقیقات و فن آوری الزامی است.نظارت بر حسن روند اجرایی و پیشرفت منطقی بر اساس اهداف همایش توسط کارشناس کنگره در معاونت بین الملل رصد خواهد شد .
ماده نه: برنامه ریزی بازدیدهای جنبی مدعوین خارجی و دیدار و نشست های علمی با مسئولین دانشگاه و عقد قراردادهای بین دانشگاهی در سطح داخل کشوری و بین المللی با درخواست و هماهنگی دبیر کنگره با معاونت بین الملل دانشگاه میسر خواهد بود.

دفعات مشاهده: 13228 بار   |   دفعات چاپ: 498 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر