معاونت بین الملل- معرفی همکاران
معرفی همکاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۸ | 

خانم مهندس پریسا محمودی
کارشناس فناوری اطلاعات

پست الکترونیک:  mahmoudi.piums.ac.ir

تلفن تماس: 86702044-021

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بین الملل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=120.37424.68921.fa
برگشت به اصل مطلب