معاونت فرهنگی - دانشجویی بین الملل

    شماره تماس:

  021-86702053   

   آدرس:

   تهران  بزرگراه شهید همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت بین الملل دانشگاه

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings