رشته های مصوب مقطع دکترای تخصصی (P.H.D) دانشکده فناوری های نوین پزشکی

 

پزشکی مولکولی

 

علوم اعصاب

 

مهندسی بافت

 

علوم سلولی کاربردی

 

علوم و فناوری تصویربرداری پزشکی(گرایش تصویربرداری مولکولی)

 

نانو فناوری پزشکی

 

هوش مصنوعی

 

 

Template settings