رشته های تحصیلی مصوب در مقطع کارشناسی پیوسته

 

پرستاری

 

اعضاء مصنوعی

 

شنوایی شناسی

 

کتابداری و شاخه پزشکی

 

رادیولوژی

 

مامایی

 

کاردرمانی

 

بینایی سنجی

 

فن آوری اطلاعات سلامت

 

اتاق عمل

 

 

فیزیوتراپی

 

گفتار درمانی

 

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

علوم آزمایشگاهی

 

هوشبری

 

Template settings