رشته های مصوب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

 

 

 

فناوری اطلاعات سلامت

 

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

انفورماتیک پزشکی

 

ژورنالیسم پزشکی

 

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

اقتصاد بهداشت

 

ارزیابی فناوری سلامت

 

سلامت در حوادث و بلایا

 

Template settings