رشته های مصوب دوره فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

آلرژی و ایمونولوژی بالینی

بیماری های ریه

بیماری های قلب و عروق

جراحی اطفال

جراحی قفسه صدری

جراحی قلب و عروق

جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

خون و سرطان اطفال

روماتولوژی

ریه کودکان

عفونی اطفال

غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

غدد درون ریز و متابولیسم

قلب اطفال

کلیه اطفال

گوارش و کبد بالغین

نفرولوژی

نوزادان

ICU

بیماری های مغز و اعصاب کودکان

Template settings