وظایف معاونت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران عبارتند از:
 

1ـ انجام بررسی‌های لازم در جهت شناخت پتانسیل های موجود علمی دانشگاه‌های سایر کشورها به منظور تدوین برنامه‌های همکاری فی مابین در راستای سیاست بین‌المللی‌سازی دانشگاه

2ـ تدوین خط‌مشی‌ و برنامه‌های مربوط به روابط و تعامل همکاری‌های علمی بین‌المللی و منطقه‌ای دانشگاه با سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی بین‌المللی و معرفی هرچه بیشتر دانشگاه در جوامع بین‌المللی.

3ـ بررسی‌ و مطالعات‌ لازم جهت‌ تدوین‌ قراردادها، توافق ‌‌نامه‌ها، پروتکل‌ها و یادداشت‌های‌ تفاهم‌ در چارچوب‌ وظایف‌ محوله با معرفی ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه و پیگیری و تبادل اطلاعات علمی تا تحقق‌ موارد توافق‌ شده‌.

4ـ  برنامه‌ریزی لازم جهت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه جهت شرکت در کنگره‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی.

5ـ  موقعیت‌یابی و پایش وضعیت شاخص‌های ارتقاء دانشگاه در سیستم‌های بین‌المللی و پیگیری امور مربوط به آن.

6ـ  معرفی دوره‌های تخصصی تکمیلی و بورس‌های خارجی جهت بهره‌برداری اساتید و دانشجویان بر اساس ضوابط دانشگاه.

7ـ  انجام اقدامات لازم جهت اعزام تیم‌های دانشجویی به منظور شرکت در المپیادهای علمی جهانی.

8ـ اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص صدور گواهی و معرفی اساتید و دانشجویان به سفارتخانه‌های کشورهای خارجی و پیگیری‌ امور کنسولی‌ جهت عزیمت‌ مأمورین‌ دانشگاه‌ به‌ خارج‌ از کشور.

9ـ  ارائه تسهیلات لازم به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی جهت شرکت در دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت، کنگره‌ها و کنفرانس های بین‌المللی خارج از کشور.

10- ارائه خدمات مورد نیاز برای سفر هیات‌های رسمی دانشگاه به خارج و همچنین تشریفات هیات‌ها و میهمانان خارجی دانشگاه با همکاری دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی.

11ـ برنامه‌ریزی‌، هماهنگی‌ و اقدام‌ در مورد دیدارهای‌ رسمی‌ مسئولان‌ دانشگاه، اعزام‌ مأموران‌ و کارکنان‌ واجد شرایط‌ به‌ خارج‌ از کشور و انجام‌ کلیه‌ مکاتبات‌ مربوطه‌.

12ـ  ایجاد هماهنگی‌ بین‌ دانشگاه، دانشکده‌ها و سایر واحدهای تابعه‌ در ارتباط با فعالیت‌های‌ بین المللی.

13- استقرار دفتر واحد بین الملل در کلیه دانشکده های تابعه دانشگاه جهت تسهیل در ارتباط اساتید، اعضا هیات علمی و دانشجویان با معاونت بین الملل.

 

 
اهداف کلی معاونت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران عبارتند از:
 
  • بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های علمی دانشگاه
  • دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی 
  • نهادینه ساختن همکاری‌های منطقه ای و بین‌المللی به عنوان یک ضرورت برای دانشگاه
  • توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمات وابسته به گروه های مختلف پزشکی در سطح منطقه ای و بین المللی
  • توسعه و اشاعه فرهنگ و تمدن غنی اسلام و ایران و نوآوری در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی
Template settings