• 1401/10/11 - 13:07
  • - تعداد بازدید: 204
  • - تعداد بازدید کنندگان: 188
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه
دستیابی به بازارهای آموزشی آفریقا از طریق دروازه غنا

دستیابی به بازارهای آموزشی آفریقا از طریق دروازه غنا

9598.mp3 دستیابی به بازارهای آموزشی آفریقا از طریق دروازه غنا

به منظور انجام مذاکرات با دولت غنا، وزارت بهداشت و حوزه های مرتبط در جهت همکاری سلامت محور (در راستای سند امضاء شده کلی بین دو دولت) ، انجام مذاکرات با دانشگاه اسلامی در جهت نهایی شدن موافقت نامه اجرایی همکاری و نیز امضاء یادداشت تفاهم همکاری با دانشگاه شهر تماله، انجام مطالعه امکان سنجی و تدوین طرح توجیهی تاسیس شعبه دانشگاه ایران در غنا  صورت پذیرفت.

در خلال این سفربازدید از دانشگاه تماله در شمال غنا و مذاکرات جامع و کامل با مسئولین دانشگاه انجام گرفت و نیز یادداشت تفاهم پیشنهادی دانشگاه ایران از سوی دانشگاه تماله امضاء گردید. در این یادداشت تفاهم محورهای همکاری بین دو دانشگاه تعیین گردید و مقرر شد تا برای اجرایی شدن آن هر دو طرف پیشنهادات خود را پس از مدت کوتاهی ارائه نمایند.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,مناسبت ها
  • کد خبر : 9598
:
کلیدواژه ها
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings